Voorkom risico’s bij (ver)bouwen!

Funderingsadvies aanvragen

Bouwen begint met een goede fundering

De fundering is letterlijk en figuurlijk de basis voor je verbouwing. Als je fundering niet goed is, dan zie je de schadelijke gevolgen in je gehele bouwwerk terug. Een goed funderingsadvies geeft duidelijkheid en voorkomt problemen.

Hoe diep moet ik heien?

Bij een funderingsadvies brengen we de bodemgesteldheid voor je in kaart, zodat je precies weet waar je fundering aan moet voldoen. Zo kijken we of je moet heien, en zo ja: hoe diep je dan moet heien. Ook geven we aan hoeveel heipalen je moet gebruiken, en welk type. Meestal voeren we vooraf een sondering uit, maar soms is het ook mogelijk om via een databank de bodem bij jou ter plaatse in kaart ter brengen.

Kies voor zekerheid, en vraag direct vrijblijvend een funderingsadvies aan!

Grootste risico’s bij een slechte fundering:

  • Scheuren in de gevels, vloeren en plafonds
  • Verzakking van het pand
  • Ongelijke aanlegdieptes (ene stuk ligt lager dan het andere)
  • Schade aan leidingen

Voorkom een slechte fundering!

Een slechte fundering leidt tot schade en verzakkingen. Wil je zeker weten dat je pand een goede fundering krijgt?
Vraag dan direct vrijblijvend een funderingsadvies aan:

Funderingsadvies aanvragen