Sondering van jouw bouwgrond

Sondering aanvragen

Sonderen van je bouwgrond

Wanneer je gaat bouwen dan is het belangrijk om te weten wat het draagvermogen is van de grond. Je kunt hier achter komen door een sondering op je bouwgrond te laten uitvoeren.

Hoe werkt een sondering precies?

Bij een sondering komen we voorrijden met een sondeerwagen. Deze drukt met een gewicht een staaf in de grond. Tegelijk meten we de weerstand die deze staaf ondervindt. Op deze meten we het draagvermogen van de grond. Deze meting wordt weergegeven in een sondeerstaat. De sondeerstaat wordt als basis gebruikt bij het opstellen van het funderingsadvies.

Een sondering op je bouwgrond of bouwkavel wordt doorgaans uitgevoerd om te bepalen hoe diep je moet heien, en waar de fundering precies aan moet voldoen.

Grootste risico’s bij een slechte fundering:

  • Scheuren in de gevels, vloeren en plafonds
  • Verzakking van het pand
  • Ongelijke aanlegdieptes (ene stuk ligt lager dan het andere)
  • Schade aan leidingen

Check het draagvermogen van de bouwgrond!

Wil je precies weten hoe diep je moet heien, en waar je fundering aan moet voldoen? Laat dan je bouwgrond sonderen:

Sondering aanvragen
Recente reacties:
van:
Harry den Engel
datum:
reactie:
Snel gereageerd, en goed uitgevoerd!
4