Schade of scheurvorming?

Funderingsadvies aanvragen

Ellende door een slechte fundering

Het lijkt een cliché, maar een bouwwerk is zo sterk als de zwakste schakel. En als nu net de fundering deze zwakste schakel is, dan kun je dat in het gehele pand terug zien. Schade door een slechte fundering herken je aan scheurvorming in wanden, plafonds en vloeren. En natuurlijk door verzakkingen. We zien dit extra vaak bij dijkwoningen en woningen met paalrot.

Hoe weet ik of de fundering de oorzaak van mijn schade is?

Natuurlijk wordt niet elke fundering veroorzaakt door een slechte fundering. Je kunt eerst een algehele schade expertise uit laten voeren. Als daaruit indicaties komen dat de fundering een oorzaak is, dan kun je een funderingsadvies op laten stellen om uitsluitsel te krijgen.

Hoe herken je schade door een slechte fundering?

  • Scheuren in de gevels, vloeren en plafonds
  • Verzakking van het pand
  • Ongelijke aanlegdieptes (ene stuk ligt lager dan het andere)
  • Schade aan leidingen

Funderingsadvies, en dan?

Het funderingsadvies beschrijft de huidige situatie van de fundering, eventueel onderbouwd met een sondering ter plaatse. In dit advies vind je onze conclusies en aanbevelingen. Een mogelijke aanbeveling kan zijn dat de fundering (plaatselijk) hersteld moet worden. Hierbij geven we aan welke onderdelen hersteld moeten worden en op welke punten.

Kies voor zekerheid, en vraag direct vrijblijvend een funderingsadvies aan!

Breng je fundering in kaart!

Een slechte fundering leidt tot schade en verzakkingen. Wil je zeker weten of je pand een goede fundering heeft?
Vraag dan direct vrijblijvend een funderingsadvies aan:

Funderingsadvies aanvragen