Wat waren de wensen?

Deze particuliere opdrachtgever overwoog een woning te kopen en wilde vooraf weten in wat voor staat de fundering verkeerde.

Wat heeft Bodemkenners.nl uitgevoerd?

Bodemkenners heeft een funderingsonderzoek uitgevoerd en op basis daarvan een funderingsadvies afgegeven. Hieruit bleek dat het grootste gedeelte van de fundering in orde was, maar dat plaatselijk rekening moet worden gehouden met enig herstel.

Wat is de reactie?

“We zijn blij dat we dit onderzoek hebben laten uitvoeren. We zullen dit zeker meenemen in de prijsonderhandeling.

Particuliere opdrachtgever

Enkele details van het project:

Adres bij benadering:

Gedeelte van het funderingsadvies:

funderingsonderzoek

funderingsadvies