De orderportefeuille voor woningbouwers is in juni met drie tiende maand gestegen naar acht maanden. In de voorgaande twee maanden bleef deze stabiel. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) maandag.

Voor de gehele bouwsector is de orderportefeuille met een tiende maand toegenomen naar 7,1 maanden. In de utiliteitsbouw en in de grond-, water- en wegenbouw bleef de hoeveelheid toegezegde opdrachten stabiel.

Bijna acht op de tien bouwbedrijven laten weten geen stagnatie te ondervinden in de hoeveelheid werk die zij omhanden hebben. Aan het begin van het jaar was dit nog voor twee derde van de bedrijven het geval. Ruim een tiende ziet wel stagnatie van de werkzaamheden als gevolg van te weinig orders.

Acht op de tien bouwers verwachten hun personeelsbezetting gelijk te houden en bijna drie kwart denkt dat de prijzen in de bouwsector gelijk blijven.

Bron: nu.nl