Je omgevingsvergunning snel compleet!

Funderingsadvies aanvragen

Funderingsadvies bij je omgevingsvergunning

Als het gaat (ver)bouwen dan vraag je in de meeste gevallen vooraf een omgevingsvergunning aan. Vaak wordt door de gemeente als eis gesteld dat bij het indienden van een aanvraag een funderingsadvies is opgenomen.

Funderingsadvies, hoe zit dat dan?

In het funderingsadvies staat beschreven waar de fundering aan moet voldoen. Dus of je bijvoorbeeld moet gaan heien, en hoeveel heipalen er dan gebruikt moeten worden.

Voordelen van een goed funderingsadvies:

  • Vertraging voorkomen bij de vergunningsaanvraag
  • Zekerheid over het draagvermogen van de grond
  • Voorkomen van verzakkingen
  • Voorkomen van scheurvorming in gevels, plafond en vloeren

Wanneer moet er een funderingsadvies bij mijn vergunningsaanvraag?

Dat verschilt per bouwwerk, en eigenlijk ook een beetje per gemeente. Voor een geheel woonhuis wordt meestal wel een funderingsadvies geëeist. Voor een kleine aanbouw komt het geregeld voor dat de gemeente dit niet als harde eis stelt. Dat wil niet zeggen dat het niet wenselijk is. Integendeel: ook bij een kleine aanbouw is het van belang om te weten wat het draagvermogen van de grond is.

Kies voor zekerheid, en vraag direct vrijblijvend een funderingsadvies aan!

Voorkom vertraging bij je aanvraag!

Een complete en goed gedocumenteerde vergunningsaanvraag versnelt het proces aanzienlijk.
Vraag daarom direct vrijblijvend een funderingsadvies aan:

Funderingsadvies aanvragen