Wil je duidelijkheid over jouw grond?

Funderingsonderzoek aanvragen

Funderingsonderzoek: wat is het?

Bij een funderingsonderzoek bekijken we de gesteldheid van de grond en de fundering. We bekijken het draagvermogen van de grond, en actuele staat van de fundering. Vaak doen we dit gepaard met een sondering. Van onze bevindingen maken we een verslag in de vorm van een funderingsadvies.

Er zijn verschillende redenen om een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Meestal worden wij benaderd als een pand aan het verzakken is, of als er schade (scheurvorming) ontstaat aan gevels, plafonds en vloeren. Zo kan het zijn dat de houten heipalen rot zijn, of dat een nieuwe grondwaterstand de fundering aantast. Dit zijn allemaal zaken die wij bekijken tijdens een funderingsonderzoek.

Maar er zijn nog meer redenen om een funderingsonderzoek te laten uitvoeren:

funderingsadvies-voorbeeld

Wanneer een funderingsadvies?

Bij de onderstaande situaties wordt vaak een funderingsadvies gevraagd. Bij een omgevingsvergunning is een funderingsadvies vaak verplicht.

Hoe werkt een funderingsonderzoek?

Vooraf bekijken we of er al historische gegevens aanwezig zijn, zoals een sondering uit het verleden. Ook bekijken we de tekeningen van het pand en de fundering. Daarna gaan we daadwerkelijk in de grond kijken, en dat betekent graven en sonderen. We leggen eigenlijk de fundering bloot zodat we goed kunnen zien wat er aan de hand is. Ook nemen we monsters (door boorproeven) van de heipalen en/of fundering. Deze kunnen we later in ons eigen laboratorium onderzoeken.

Zodra we alles onderzocht hebben, trekken we onze conclusies en leggen we dit vast in een helder funderingsadvies.

stap-nw1a

icoon-sonderen

Graven en sonderen

We leggen een deel van de fundering bloot, en we voeren een meting uit door te sonderen.

stap-nw2

icoon-funderingsadvies3

Funderingsadvies

Na het analyseren van de bodem en de fundering stellen we een funderingsadvies op.

Funderingsadvies aanvragen

Moet ik altijd een sondering laten uitvoeren?

Bij een funderingsonderzoek is dat niet altijd noodzakelijk. Soms kunnen we gebruik maken van recente sonderingsgegevens uit de buurt. Deze vragen we dan op in de databank.

En dan?

Als de gegevens uit de databank voldoende zijn, dan gebruiken we die. En als we toch nog aanvullende informatie nodig hebben, dan gaan we alsnog sonderen.

Kies voor duidelijkheid over je grond!

Een slechte fundering leidt tot schade en verzakkingen. Wil je zeker weten of je pand een goede fundering heeft?
Vraag dan direct vrijblijvend een funderingsonderzoek aan:

Funderingsonderzoek aanvragen